Aidat ödemeyene o yaptırım Yargıtay’dan döndü: Apartman aidatı ödemeyenin sayacı sökülemeyecek

Kat maliklerinden aidatları tahsil edemeyen site idaresi, genel şurada değişik bir karar aldı.

Aidatını iki ay ödemeyen site sakinlerinin sıcak su sayacının sökülmesi kararlaştırıldı. Kararın maddelere muhalif olduğunu öne süren bir site sakini, 1. Etap Toplu Yapı 11. Blok Malikler Genel Şurası’nın “iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine” ait kararın iptaline karar verilmesi için 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

YARGITAY DEVREDE

Mahkeme, site genel şurasının aldığı kararın iptaline hükmetti. Site idaresi, mahkeme kararına itiraz edince devreye Yargıtay 5. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda şu cümlelere yer verildi;

“Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş. Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Belgedeki yazılara, kararın dayandığı ispatlar ile yasal gerektirici sebeplere nazaran, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile yordam ve yasaya uygun olan kararın onanmasına oybirliğiyle karar verildi.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir