Ayetel Kürsi duası okunuşu ve meali

Ayetel Kürsi bir sure değildir. Ayette geçen kürsi tabirinden dolayı bu ismi almıştır. Ayetel Kürsi fazileti ve yararları çoktur. En çok okunan duaların başında gelir. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm diye başlar, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim diye biter. İşte Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu ve anlamı

Bismillahirrahmânirrahîm.
– Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

-Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır.
– O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.
– Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur.

– O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine!

– Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
– Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
– O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır.

– Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

AYETEL KÜRSİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Ebu Hüreyre (ra) şöyle anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve Ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” (Tirmizi)

Übey İbnu Ka’b (ra) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v.) bana: “Ey Ebu’l-Münzir, Allah’ın Kitabından ezberinde bulunan hangi ayetin daha büyük olduğunu biliyor musun?” diye sordu. Ben: “O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur, O, Hayy’dır, Kayyûm’dur (yani diridir her şeye kıyam sağlayandır” (Bakara, 225) -ki buna Ayet’ü’l-Kürsi denir- dedim. Göğsüme vurdu ve: “İlim sana mübarek olsun ey Ebu’l-Münzir!” dedi.” (Müslim)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; “Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi’yi okuyanın cennete girmesi için hiçbir engel yoktur.” (Nesai)

Cuma günü, biz müslümanların bayramıdır. Allahü celle celalühü, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Ve bu cuma gününde Cuma günü Ayetel Kürsi okumanın fazileti çoktur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir