Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 Yurt Yönetim Personeli alımı başladı! Kontenjan, kadrolar…

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, 2020 yılı KPSS B kümesi P3 puan sırası temel alınarak adaylar ortasından kelamlı imtihan sonucu muvaffakiyet sırasına nazaran, 1200 Kontratlı Yurt İdare İşçisi alımı yapılacaktır. 

KONTENJAN TABLOSU

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

Adayların müracaatın son günü prestijiyle aşağıda aranan koşullara haiz olması gerekmektedir. 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen kaideleri taşımak, 

 • Başvuru tarihinin son günü prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 

 • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç) 

 •  2020 yılı KPSS imtihanına girmiş ve belirtilen puan cinsinde taban 60 (altmış) puan almış olmak, 

 • Tercih edilecek her küme için üstteki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak, 

 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken misyondan yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak, 

 • Sözleşmeli işçi olarak çalışmakta iken mukavele asıllarına muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratı feshedilenler yahut kontrat devri içinde mukaveleyi tek taraflı feshedenlerin, mukavele fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak, 

 • Görevini devamlı yapmaya mahzur sıhhat sorunu bulunmamak, 

 • Tam vakitli çalışmaya pürüz durumu bulunmamak, 

 • Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

İLLERE NAZARAN KONTENJAN TABLOSU

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Adayların müracaat yapılan küme ve vilayet için istenilen aşağıda belirtilen dokümanları (çift taraflı dokümanlar önlü ve gerili olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

1) Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf, 

2) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik evrakı, 

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi konumlarında tam vakitli olarak vazife yapmakta iken kurumlarınca kontratı feshedilen ya da kontratını tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme müddetini doldurdukları ile ilgili evvelki kurumlarından alınmış onaylı hizmet dokümanı.

BAŞVURULAR NE VAKİT YAPILACAK?

Adaylar müracaatlarını, 10 Ekim 2022 (10.00) – 14 Ekim 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

Adaylar, tahsil durumları prestijiyle kaidelerini taşıdığı ve ilan edilen farklı kümelerden yalnızca 1 (bir) küme ve 1 (bir) vilayet için müracaat yapabilecektir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir