Göz tansiyonu (Glokom) nedir? Belirtileri nelerdir? Kimlerde görülür?

Göz tansiyonu sinsi bir hastalıktır. Yavaş ilerler ve müdahale edilmediği süreçte görmede daima bir azalma yaşanır.

Bu süreç boyunca kalıcı görme kaybına neden olabilmekle birlikte, müdahale edilmediği taktirde kalıcı körlükle sonuçlanabilir. Bu yüzden glokomun erken teşhis ve tedavi ile denetim altına alınması kritik bir değere sahiptir.

Normal kurallarda gözümüzün içerisinde “Aköz sıvı” diye de bilinen bir sıvı vardır ve bu göz içi sıvısı eş vakitli olarak birtakım yollarla (trabeküler ağ) gözü terk eder.

Glokom hastalığında gözün içindeki sıvı birikimi, görme yeteneğine ziyan verecek kadar yüksektir. Vakit içerisinde sıvı birikimiyle birlikte dolaylı olarak optik sonlara olan baskı da artar. Bu durum ise görmeden sorumlu olan göz hududunda oluşan tahribatı arttırmaktadır. Hastalık ilerledikçe kişinin görme alanında gittikçe daralma gerçekleşir.

GÖZ TANSİYONU (GLOKOM) KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Göz tansiyonu (glokom), her yaşta görülebilir. Fakat, 40 yaşın üzerindeki hastalarda daha sıklıkla görüldüğünden bu hastaların yılda bir kere göz tansiyonu denetiminden geçmesi gerekir. Ailesinde göz tansiyonu olanlar ise daha sık denetimden geçmelidir.

Göz tansiyonunu artıran unsunlar ise şu formda sıralanabilir:

-İleri yaş

-Ailede göz tansiyonu hastalığı (Genetik yatkınlık)

-Sigara kullanımı

-Şeker hastalığı

-Miyopi (uzağı net görememe) kırma kusuru

-Uzun devir kortizon tedavisi alma

-Göz yaralanması geçirme

GÖZ TANSİYONU (GLOKOM) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz tansiyonu hastalığının erken evrelerinde bir belirti ve bulgu yoktur.

-Göz içi sıvısının gün içerisindeki salınım farklılığından kaynaklanan baş ağrısı, göz etrafında ağrı birtakım hastalar tarafından tabir edilmektedir.

-Ayrıca gün içerisinde göz içi basıncının artışlarında hastalar bazen gelip süreksiz görme bulanıklığından şikayetçi olmakta, ışıkların etrafında halkalar gördüğünü bildirmektedirler.

-Gözde sertlik hissi,

-Sadece göze basınca olan ağrı da bir kısım hastanın şikayeti olmaktadır.

-Ancak “açı kapanması glokomu” dediğimiz bir alt çeşit hipermetrop kırma kusuruna sahip bireylerde glokom, ağrılı kırmızı göze neden olabilir. Bu belirtiye sahip hastalar vakit kaybetmeden göz tabibine başvurmalıdır.

-Bir öbür alt küme olan doğumsal glokomda ise gözlerde irilik, gözler ortasında boyut farkı dikkatli anne babalar tarafından tabir edilen bir öbür belirtidir.

Düzenli göz muayenesi, göz basıncı kaynaklı kıymetli bir hasar oluşmadan evvel, sorunun tespiti için kritik ehemmiyete sahiptir. 40 yaş öncesi her 5 yılda bir, 40 yaş sonrası her 3 yılda bir, 60 yaş sonrası ise her yıl nizamlı muayene yaptırmak glokomun erken tanısı için kritik kıymete sahiptir.

GÖZ TANSİYONU (GLOKOM) TİPLERİ NELERDİR?

Glokomun birbirinden farklı çeşitleri mevcuttur. Her bir çeşit birbirinden farklı semptomlar gösterebilmektedir ve glokom tedavisi seçenekleri farklılaşabilmektedir. Glokom tipleri şunlardır:

-Açık açılı glokom

-Açı kapanması

-Normal basınçlı

-Yaralanma sonrasında gelişen

-Çocuklarda görülen glokom tipi

-Eksfoliasyon sendromu

-Konjenital

-Oküler hipertansiyon

-Pigmenter

-Novasküler glokom

GÖZ TANSİYONU (GLOKOM) NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Glokom hastalığı tanısı konulduktan sonra oluşan hasarlar geri döndürülemez. Bunun nedeni bedenimizde en gelişmiş doku olan hudut dokusunun kendi kendini yenileme kabiliyetinin olmamasıdır. Lakin tedavinin maksadı; mevcut hasarın üzerine ek hasar gelişiminin ve görme kaybının daha da artmasını engellemektir.

Göz tansiyonu tedavisi formülleri, göz damlaları ve dayanak olarak ağızdan alınana ilaçlar, lazer tedavileri ve cerrahi müdahaleler, hastalığın ilerlemesini engellemek ve denetim altında tutmak için uygulanmaktadır.

Açık açılı glokom, öncelikle, göz içi basıncını düşüren çeşitli ilaçlarla tedavi edilir. Dirençli olaylarda yahut glokom tipine nazaran cerrahi tedaviler uygulanabilir. Birtakım hastalarda birden fazla cerrahi teşebbüs de gerekebilir.

Kriz ile ortaya çıkan dar açılı tipinde ise tedavi çok acildir. Lazer tedavileri, denetim altına alınamayan glokomda yahut kapalı açılı glokomda kullanılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir