Heterodoks nedir, ne demektir?

Heterodoks kelimesi gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati’nin gün itibariyle yaptığı açıklamalar sonrası vatandaşlar, heterodoksun ne anlama geldiğine ilişkin aramalar yapıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar…

HETERODOKS EKONOMİ POLİTİKASI NEDİR?

Heterodoks, Yunanca heteros (farklı) ve doxa sözcüklerinden türetilmiş ve farklı inanç anlamına gelen bir sözcüktür. Ekonomi alanında geleneksel görüşlerin ve yaklaşımların dışındaki uygulamaları adlandırmak için kullanılır. Harcamalar politikası kamu harcamaları yoluyla talep yaratmak ya da daraltmak şeklinde kullanılır. Brezilya ve Arjantin olmak üzere Güney Amerika ülkelerinde uygulanmış bir model olarak görülen Heterodoks Ekonomi Politikaları Gelirler Politikası’nda ve Dış Ticarette yönlendirmeli fiyat davranışlarına dayandığı gibi enflasyonu baskılamak için bütçe açıklarını da artıran uygulamalar denenir.

ORTODOKS İLE FARKI NE?

Genel kabul görmüş uygulamalardan oluşan ekonomi politikasına da Ortodoks ekonomi politikası adı verilir. Heterodoks ise geleneksel görüşlerin ve yaklaşımların dışındaki uygulamalara verilen addır.
Ortodoks ekonomi politikalarında daha serbest ve girişimciyi teşvik öne çıkarken Heterodoks politikada daha yönlendirmeci devlet politikaları tercih edilir. Örneğin Heterodoks politikada dış ticarette tarifeler yolu ile fiyatlar yönlendirilmeye baskılanmaya çalışılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir