Uludağ Elektrik’ten yenilenebilir enerji desteği


BURSA (İGFA) – Dünya genelinde fosil yakıt kullanımı giderek azalıyor. Sürdürülebilir ve karbon nötr doğal kaynaklardan elde edilebilen güce olan ilgi ise giderek artıyor. Uludağ Elektrik, karbon ayak izini azaltmak ve iklim değişikliğiyle çaba etmek için yeşil güç kullanımı ve sıfır karbon uygulamalarının teşvik edilmesi noktasında faaliyetlerini sürdürüyor. Bahisle ilgili değerlendirmelerini aktaran Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, “Günümüzde dünya genelinde yenilenebilir güç kaynaklarına büyük bir talep var. Düşük karbon iktisadına geçişle birlikte, fosil yakıt kullanımı giderek azalıyor. Bilhassa işletmeler sera gazı salımını azaltmak için çabalıyor. Biz de Uludağ Elektrik olarak şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında müşterilerimizi I-REC (International Renewable Energy Certificate) ile destekliyoruz” dedi.

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ARTAN İLGİ

Dünya genelinde yenilenebilir gücün hissesi her geçen gün artarken Türkiye’de de işletmeler, karbon nötr ile ilgili ulusal ve milletlerarası düzenlemelere ve standartlara uyma taahhütlerini belgelendirerek güç üretimi ve tüketimi ortasında bir istikrar sağlanmasına katkıda bulunuyor. Uludağ Elektrik ise yenilenebilir güç santrallerinde üretilen her 1 MWh’lik güce karşı, müşterilerinin tüketmiş olduğu enerjiyi belgelendiriyor ve sertifikalama sürecini gerçekleştiriyor. Müşterilerinin etrafa hassas güç seyahatine takviye olduklarının altını çizen Remezan Arslan, “Günümüzde firmaların güçlerini yenilenebilir kaynaklardan kullanmaları hem bulundukları pazarlarda prestijlerini yükseltiyor hem de rekabet güçlerine katkıda bulunuyor. Biz de yalnızca faaliyet gösterdiğimiz Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da değil; tüm Türkiye’de hizmet verdiğimiz büyük çaplı müşterilerimizin güç tüketirken ortaya çıkan karbon emisyonunun azaltılması konusunda yenilenebilir güç tahlili sunuyor ve bunu da Memleketler arası Yenilenebilir Güç Sertifikası IREC ile tescilliyoruz. Milletlerarası sertifika sisteminin temelinde yenilenebilir güç kaynaklarından üretilen elektrik gücünün piyasada takip edilebilmesini sağlamak yer alıyor. Üretim tesisinin ismini, üretim tarihini ve kaynak çeşidini içeren bu sertifika tıpkı vakitte ulusal ve memleketler arası alanda yenilenebilir güç gayesini de destekliyor. Uludağ Elektrik olarak biz de hem yenilenebilir enerjiyi destekliyor hem de güç tüketimindeki fosil yakıtlar kaynaklı karbon salımını azaltmak üzere gayelere hizmet eden bu sertifikayla sürdürülebilirliği destekliyoruz. Sırf I-REC ile değil, satın alınan elektrikten kaynaklı emisyonun azaltılmasına yönelik bir başka doküman olan YEK-G (Yenilenebilir Güç Kaynak Garanti Belgesi) ve üretim süreçlerinden doğan sera gazı emisyonları ve emisyonların hesaplanıp belgelendirilmesine yönelik ticari ve üretim faaliyetlerini de kapsayan VCS olarak isimlendirilen Karbon Azaltım Sertifikasını da müşterilerimize sunarak, ülkemizin 2053 sıfır karbon gayesine ulaşmasına katkı sunuyoruz” açıklamalarında bulundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir